Rubriky
Uncategorized

Škodlivost ultrazvuku v těhotenství – parametr Thermal Index

Ano, ultrazvuk je takový nenápadný pomocník při diagnostice vývojových vad plodu a jeho sledování, ale musí se dodržovat některé parametry. Zjednodušeně řečeno je díky ultrazvuku dodáno tělu určité množství energie a tato energie ohřívá tělesné tkáně. Proto také existují doporučení o maximálním čase skenování plodu. Aby se ještě nenarozenému miminku nepřehřál například mozeček. Samozřejmě neexistují studie na lidech, co takové přehřívání tkání nenarozeného plodu může mít za následky, ale vzhledem k tomu, že výsledky u myšek naznačují negativní vliv nadměrného užití ultrazvuku na vývoj plodu, nedoporučuje se přehřívat ani lidská miminka.

Thermal index (TI) nebo-li tepelný index je právě jedním z parametrů, který by měl ultrazvuk u lékaře ukazovat. Jedná se o poměr aktuálního nastavení výkonu přístroje k výkonu, který by vyvolal zvýšení teploty tkáně o 1°C. (lékaři by s ním měli být seznámeni, neboť zdrojem této informace jsou jejich online skripta: http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/uvod_do_ultrasonografie1.pdf). To znamená, že TI dává určitou informaci o tom, jak moc již byla tkáň během aktuálního vyšetření ohřátá. Ta se ohřívá jinak rychle při různých nasteveních výkonu přístroje, tzn. např. zaostření.

Embryonální tkáně by neměly být dle českých skript (http://lekbiofyz.upol.cz/pagedata_cz/staze/
Biofyzik%C3%A1ln%C3%AD_z%C3%A1klady_ultrasonografie.pdf
) ohřáty na více než 39,5 °C.

TI se používá již řadu let (http://www.jultrasoundmed.org/content/30/5/714.full). Nejedná se o měřenou hodnotu, nýbrž vypočtenou (doporučení FDA pro výrobce, jak počítat TI je možné dohledat v tomto dokumentu: http://www.fda.gov/MedicalDevices/
DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070856.htm
). Může se stát, že skutečnou hodnotu teploty podceňuje, nicméně většinou naopak dochází k přeceňování (http://www.jultrasoundmed.org/content/28/2/139.full) – tzn., že skutečná teplota tkání bývá nižší, než uvádí TI.

Rozlišují se 3 tepelné indexy – pro měkké tkáně, kosti a lebeční kosti, neboť odrazivost a tepelná vodivost těchto tkání je různá (http://lekbiofyz.upol.cz/pagedata_cz/
staze/Biofyzik%C3%A1ln%C3%AD_z%C3%A1klady_ultrasonografie.pdf
). Doporučené maximální časy pro skenování jednotlivých tkání jsou k nalezení v tabulce na straně 8 a 9 tohoto dokumentu: https://www.bmus.org/static/uploads/resources/BMUS-Safety-Guidelines-2009-revision-FINAL-Nov-2009.pdf . Například pro TI měkkých tkání 0 až 0,7 neexistují žádná omezení, zatímco skenovat s TI nad 3 se již nedoporučuje. Jiná publikace (http://www.jultrasoundmed.org/content/28/2/139.full) však uvádí, že hodnoty by neměly přesáhnout 0,5 v prvním trimestru, a vyšetření s TI nad 2,5 by tkáň neměla být vystavena déle než minutu.

Doporučení americké organizace FDA pro výrobce ultrazvukových přístrojů jsou k nalezení zde: http://www.fda.gov/MedicalDevices/
DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070856.htm

Pokud zjistíte, jaký přístroj používá právě váš lékař nebo nemocnice (chlubí se často na stránkách), můžete si vygooglit k přístroji manuál (např. manuál k ultrazvuku Voluson od firmy GE http://medivit.com.ua/var/upload/files/
VOLUSON%20E8_BT13_2%20(USER%20MANUAL).pdf
). V manuálu se uvádí mj. bezpečnostní doporučení ohledně TI. Operátor přístroje by měl být řádně proškolen a data znát (otázka je, zda ho chcete zkoušet).

Jak vidíte ze zdrojů informací, přehřívání tkání ultrazvukem není výmysl pošahaných biomatek, jedná se o skutečnou, sledovanou hodnotu. Takže až vám bude někdo tvrdit, že smažit embryjko hodinu na nejvyšší výkon, abychom měli pěknou fotečku a videjko do sbírky, je oukej, zeptejte se ho, jaký má být při tom pokoukáníčku TI.

Existují i netepelné parametry, které se sledují, neboť nedodržení doporučených hodnot může mít negativní vliv na vývoj plodu. O těch zase příště.

PS: Pokud máte i jiné zajímavé zdroje nebo poznámky, ráda článek upravím. Osobně se např. domnívám, že z logiky věci vyplývá, že opakované vyšetření (např. 10×5 min) nese z hlediska přehřátí tkáně menší rizika, než jedno dlouhé, 50 min vyšetření (tkáň se nemá čas zpět ochladit na původní teplotu) – nicméně pro tento poznatek nemám žádný zdroj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *