Rubriky
Uncategorized

Škodlivost ultrazvuku v těhotenství – princip ALARA

Že ultrazvuk není foťák, je snad jasná věc. Jak už zde bylo řečeno několikrát, musí se při jeho používání pro diagnostické účely (pro jiné účely se jeho využívání nedoporučuje) dodržovat určité principy, aby nedošlo k poškození zkoumané tkáně – některé již byly rozebrány minule, další pojem spojený s ultrazvukem je princip ALARA.

Zkratka ALARA znamená „as low as reasonably achievable“ (https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/principy-radiacni-ochrany) – jedná se o princip, který se využívá v radioterapii a říká: „Použitá intenzita ani doba vyšetření by neměla překročit hodnotu nezbytně nutnou k získání požadované diagnostické informace.“ (http://www.med.muni.cz/biofyz/zobrazovacimetody/files/Ultrazvuk.pdf)

Na princip ALARA se odvolávají i provozovatelé některých ultrazvuků (http://www.gennet.cz/ultrazvuk-v-tehotenstvi), nicméně že by se obtěžovali tento princip vysvětlit, či alespoň přeložit zkratku, to většinou ne… Tak je to trochu logické, pokud prodáváte fotky, nebudete odkazovat na místa, odkud se dá proklikat na informaci, že čistě pro pokoukání se ultrazvuk nedoporučuje používat… http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/
RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm115357.htm

Princip ALARA tedy znamená, že ultrazvuk se má (stejně jako např. rentgen) používat jen tak, aby se zjistila informace, po které se pátrá, a která je pro pacienta důležitá (např. zda má dítě žaludek nebo kolik váží). http://www.efsumb.org/ecmus/2011%20Guidelines%
20for%20the%20safe%20use%20of%20Diagnostic%20
Ultrasound%20Equipment.pdf

Při snaze kvantifikovat škodlivost ultrazvuku byly dále zavedeny 2 indexy, tepelný a mechanický, které číselně hodnotí energii, která byla předána tkáni.

Spolu s těmito indexy tvoří princip ALARA základní bezpečnostní poučku při práci s ultrazvukem. Pokud tedy přemýšlíte, že se objednáte na 3 nebo dokonce 4 D ultrazvuk, zamyslete se, zda opravdu jednáte podle principu ALARA nebo na nátlak tetičky z Horní Dolní, která se chce svým synovcem pochlubit místní drbně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *