Kanyla musí zůstat zavedena minimálně 24 hodin po porodu

Jakožto poslušná rodička jsem si nevytrhla kanylu dříve a nechala si ji zavedenou do druhého dne (přestože jsem ji již nepotřebovala)… Jinak bych zřejmě mohla ohrozit zdraví dítěte.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The Rock Snl Male Enhancement|Not Losing Weight After Delivery|How To Roll A Cbd Hemp Wrap