Standardní operační postup – mytí dítěte

Zeptala jsem se na naší rodinné poradě Hausmanna, jaké přijme opatření, aby se našemu dítěti nehromadila špína za ušima, neboť Hausmann je zodpovědný pracovník za úsek mytí. Kontrola kvality v čele s Hausfrau však již poněkolikáté objevila vážné nedostatky zejména v oblasti záušní. Hausfrau navrhla uvolnit více finančních prostředků na nákup mýdla; spotřeba mycích prostředků klesla oproti plánu o 500 %, což vyvolalo u Hausfrau podezření, že dítě není myto mýdlem (nebo alespoň ne pravidelně).

Zodpovědný koupelnový pracovník se však ohradil, že nebyl seznámen s SOP (standardním operačním postupem) a vyžaduje OPL (one point lesson) vyvěsit nad vanu.

Tímto žádám Hausmanna, aby si vytiskl, podepsal a vyvěsil nad vanu následující větu:

MÝT DÍTĚ ZA UŠIMA!

V následujících dnech uvidíme, zda přijatá opatření vedla k vyšší kvalitě odvedené práce; pokud ne, bude zodpovědnému pracovníkovi odebráno osobní ohodnocení až do doby sjednání nápravy!

You may also like...

Girl Sucking Penis Hard|1200 Calorie Sample Menu|If Coconut Oil Cannabis Melts Is It Still Good