Pokusy s dětmi – jak rozpustit šnečí ulitu

Částečně rozpuštěná ulita

Částečně rozpuštěná ulita

Protože děti jsou stvoření nejen tvořivá, ale též destruktivní, je třeba jim dopřát trochu toho destruktivního bádání.

Rozpouštějme tedy s dětmi!

Již malé dítě dokáže obdivovat, že cukr a sůl se rozpouští ve vodě, že po vhození lžičky sypké látky do průhledné tekutiny prášek náhle zmizí, a je prostě pryč! Zázrak? Ne, rozpouštění.

Rozpustit lze ale i neobvyklejší předměty než běžné sypké přísady v kuchyni. Třeba šnečí ulitu. Nevěříte?

Rozpusťmě šnečí ulitu!

Na šnečí ulitě lze krásně ukázat, že záleží na tom, v čem se předmět člověk pokouší rozpustit. Zatímco v obyčejné vodě se ulita nerozpouští, vhozením do kyselého prostředí (octu) ano.

Potřeby na pokus

  • Šnečí ulita 2x
  • Průhledná nádoba 2x
  • Ocet
  • Voda

Postup

Nejprve se demonstruje nerozpustnost šnečí ulity ve vodě. První průhledná nádoba se naplní vodou a vhodí se do ní šnečí ulita. Druhá průhledná nádoba se naplní octem (stačí tolik, aby byla ponořena ulita). Ulita je plná vzduchu, proto je potřeba ji v obou případech trochu pomoci se naplnit kapalinou (šťoucháním).

A rozpouští se nám uhličitan vápenatý!

Již po chvilce se začne šnečí ulita v kyselině (octu) rozpouštět, což se pozná podle bublinek tvořících se na povrchu. Jedná se o oxid uhličitý, který vzniká rozpouštěním uhličitanu vápenatého, který je hlavní složkou šnečí ulity.

Obě nádoby se nechají stát vedle sebe při pokojové teplotě zhruba 24 h. Nádoby se mohou průběžně kontrolovat. Dokonce je možné vhodit do octu více ulit a po kratších časových intervalech je vyndávat. V ulitách v octu budou přibývat díry, až se nakonec zcela rozpustí a zmizí. Pro srovnání ulita ve vodě bude stále jako nová.

Jako uprade se dá připravit z kousku lina držáček a ponořit jen část ulity – rozpustí se převážně rozpuštěná část, a pokud se ulita vytáhne včas, dá se pozorovat vnitřní struktura.

Co z toho plyne?

Některé látky se nerozpouští ve vodě, ale mohou se rozpouštět v kyselině. Patří mezi ně třeba uhličitan vápenatý, ze kterého jsou složeny ulity šneků.

Poznámka pro opravdové destruktory: Nikdy nerozpouštějte ulitu, ve které ještě bydlí šnek! Rozpouštějte pouze ulity opuštěné.

Šnečka v ulitě pěkně nechte být!

Šnečka v ulitě pěkně nechte být!

Líbí se Vám článek? Můžete se připojit k blogu na Facebooku nebo se zapojit do skupiny o pokusech pro děti.

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Flaccid Vs Hard Penis Size|High Protein Low Carb Weight Loss|Best Way To Absorb Cannabis Oil